Schoorsteen Renovatie

In veel gevallen is het mogelijk uw oude stenen schoorsteen nog te renoveren en zal het niet nodig zijn de schoorsteen compleet te vernieuwen. Soms is de toestand van een schoorsteen echter zo slecht dat het raadzaam is deze in zijn geheel af te breken en een nieuwe schoorsteen te metselen.

In de praktijk komt het helaas vaak voor dat uw huis hier niet fraaier op wordt, omdat er geen rekening mee wordt gehouden dat de nieuwe stenen bij uw woning moeten passen. Bij vernieuwing van uw schoorsteen, of een deel ervan, zullen wij altijd proberen om de juiste stenen te gebruiken waardoor uw nieuwe schoorsteen weer één geheel vormt met uw woning.

Hieronder een project van ons te Presikhaaf: